Informasjonssider for BAKKEHAVN SAMBYGGELAG AS

                                     

 

Ordinær generalforsamling 2019

 

Denne blir avholdt mandag 6. mai kl 18 i kantinen til Abildsø Bo og Rehabliteringssenter.

 

Forslag som skal være med i innkallingen må være mottatt av styret senest 12. mars.

 

Se forøvrig informasjon distribuert i februar.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon om styret, vaktmester og forretningsfører vil du finne her.

Informasjon fra styret

Styret kan kontaktes pr mail til styret(a)bakkehavn.no

 

Informasjon fra styret 19. februar 2019

 

Informasjon fra styret – 8. januar 2019

 

Informasjon fra styret – 27. november 2018

Informasjon fra styret – 28. august 2018

Informasjon fra styret – 4. juni 2018

Styrets årsberetning for 2017
Informasjon fra Styret - 1. november 2017
Informasjon i forbindelse med Ekstrordinær Generalforsamling 25.09.2017, klikk her.

Resultat av spørreundersøkelse – Juni 2017

Informasjon fra Styret _ Mai 2017
Informasjon fra Styret – Juni 2016
Informasjon fra Styret – Januar 2016
Informasjon fra Styret – August 2015

Vaktmesteroppgaver

Stillingsinstruks for vaktmester er tilgjengelig her.

 

Nyttig informasjon om Bakkehavn Sambyggelag

Vedtekter

Her finner du Bakkehavns vedtekter
Ettersom vi er et sambyggelag organisert som et aksjeselskap er vi i tillegg underlagt Aksjeloven og Borettslagsloven.
I tilfelle konflikt mellom vedtekter og lovene, vil lovene gjelde.
Vedtektene ble sist endret i 2018. Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte på Generalforsamlingen for å endre disse.

Ordensregler

Det er utarbeidet et sett med ordensregler for å gjøre det enklest mulig for hver enkelt beboer å forholde seg til hverandre.
I tilfelle disse ønskes endret, må dette også skje på Generalforsamlingen. Her kreves det simpelt flertall fra de fremmøtte.
Ordensreglene ble sist endret på Generalforsamlingen i 2018.

Fellesordninger

Her finner dere oversikt over Fellesordninger…

Ringeklokke

Endringer av navn på ringeklokke sendes med e-post til styret(a)bakkehavn.no ..

Postkasser:

Postkasseskilt skal følge Bakkehavn Sambyggelag sin standard; være hvite, med sort trykket tekst.
De kan eventuelt bestilles på posten.no, kostnaden bærer beboer selv.

Postkassenøkkel må hver enkelt beboer besørge selv og kan nås ved å kontakt med posten.

Nøkkel til ytterdør og blokkens kjeller

Dersom du har mistet nøkler til ytter/kjeller-døren bruker vi systemnøkler.
Nøkler må bestilles igjennom styret, og beboer bærer alle kostnader. Det må påberegnes noe leveringstid.

Vedlikehold

Vedlikeholdsplan er blitt utarbeidet av OBOS Prosjekt i oktober 2013. Denne er tilgjengelig her.
Styret følger planen etter beste evne.

Generelt sett er byggningsmassen i meget god forfatning, tatt i betraktning dens alder.
Det er likevel kommet anbefalinger fra OBOS som styret vil se nærmere på.

Det har vært flere spørsmål angående avløpsrør (Soil), disse er i god stand, og det anbefales at de sjekkes hvert 5.år.

Vedlikehold som er utført:

Det ble anbefalt enkelte sikringstiltak i rapporten som styret igangsatte høsten 2015.
Branndører til kjellere ble skiftet da de tidligere dørene ikke var forskriftsmessig godkjent, skiftet desember 2015.

Sikring av tak og snøfangere ble satt opp i 2015.
Det ble dengang ikke montert snøfangere på baksiden av blokkene og vaskeriet, men styret vil se på dette og ivareta nødvendig sikkerhet.

Belysningen i oppgangene var moden for utskiftning i 2015, og ble byttet ut med LED-belysning med har sensorer.
Et av formålet med utskiftninger var å finne løsninger som også kunne gi oss reduserte energiutgifter.

Eget vedlikehold av Bad

Det er gjennomgått en vurdering av skifte av bad og soilrør, men forslaget ble forkastet da det viste seg av bygningsmassen er god forfatning.
Det ble i den forbindelse utarbeidet noen retningslinjer for beboere som ønske å pusse opp bad.
Retningslinjene skal følges og meldes inn til styret slik at vi ivaretar bygningsmassen på en best mulig måte. Her finner du retningslinjer for skifte av bad.
og informasjon om skifte av rør og sluk

Brann

Her finner du informajson om branninstruks for Bakkehavn sambyggelag AL og Hjemmets branninstruks